Grupp- och ledarutveckling

GDQ - Group Development Questionnnaire

GDQ-300-107

Hur mår ditt team? Med GDQ, Group Development Questionnaire, tar vi tillsammans med din grupp reda på hur den fungerar idag. Hur samspelet ser ut och vad gruppen behöver utveckla för att bli effektivare. Verktyget bygger på Susanne Wheelans modell IMGD, Integrative Model of Group Development. Den beskriver hur gruppers mognadsutveckling kan se ut och de stadier som en grupp behöver ta sig igenom för att utvecklas till ett "effektivt team".

SDI - Strength Deployment Inventory

sdi-240-157Använder du dina styrkor? Utforska dina och dina kollegors drivkrafter och styrkor med verktyget SDI. Det bidrar till en ökad självinsikt och förståelse för individuella olikheter. Vi utforskar resultaten individuellt och i ett aktivt samspel i din grupp. Det gör det lättare att förstå olika beteenden och hur olikheterna kan ses som en styrka istället för en orsak till konflikt.

Bra Samspel

Grupputveckling och ledarskap. Vi har utvecklat ett eget utvecklingsprogram, Bra Samspel, som kan anpassas till din grupps behov. Ofta inleder vi arbetet med att göra en nulägesanalys med hjälp av verktyget GDQ, Group Development Questionnaire. Kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett upplägg som är anpassat för din grupps behov.

UGL

300-169-lofoten

UGL Utveckling av Grupp och Ledare

En stark personlig utvecklingsupplevelse. Här finns information och kursdatum.

LÄS MER

UGL in English

UGL Utveckling av Grupp och Ledare

Exceptional team results - the Swedish way. We are the most experienced supplier of UGL in English.

READ MORE